Actueel

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

Zuid-Holland | 2011-2012

Opstellen werkprotocol ecologie en ecologische begeleiding.

Groot Onderhoud en Voorbereiding wegverbreding Rijkswegen A27 en A28

Utrecht | 2010-2012

Opstellen werkprotocollen ecologie en ecologische begeleiding.

Tracé N50 Ramspol-Ens

Provincie Flevoland| 2010-2013

Ecologische begeleiding realisatie N50 en Ramspolbrug en opstellen ecologisch werkprotocol.

Buro Maerlant

Landschap, Ecologie en Ruimtelijke Ordening

Wie wij zijn

Buro Maerlant is een adviesbureau van Jan-Jaap van Suijlekom. Vanuit de werkvelden ecologie, landschap en ruimtelijke ordening leveren wij onderzoek en geven advies. Onze expertiseteams weten van aanpakken en weten wat er speelt. Nederland verandert en elk gebied, elk onderzoek is uniek. Wij zien het altijd als een uitdaging samen met u tot het gewenste resultaat te komen.

Google Earth

Buro Maerlant staat voor:

  • Een optimale balans vinden tussen inhoud en doelstelling.
  • Diepgang waar nodig, algemeen waar dat kan.
  • Complexe vraagstukken worden helder, eenvoudige blijven dat.
  • Daar waar wet- en regelgeving of beleidsdoelen bepalend zijn weten wij waar u op móet letten, maar vooral ook wat u kunt laten.

Door onze multidisciplinaire aanpak zijn wij voor u de geschikte partij op een creatieve manier om te gaan met ruimte en alles wat daarin leeft, groeit en bloeit of geleefd heeft.