Actueel

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

Zuid-Holland | 2011-2012

Opstellen werkprotocol ecologie en ecologische begeleiding.

Groot Onderhoud en Voorbereiding wegverbreding Rijkswegen A27 en A28

Utrecht | 2010-2012

Opstellen werkprotocollen ecologie en ecologische begeleiding.

Tracé N50 Ramspol-Ens

Provincie Flevoland| 2010-2013

Ecologische begeleiding realisatie N50 en Ramspolbrug en opstellen ecologisch werkprotocol.